پنجشنبه 24 آبان 1397
»
مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران - جام زنده یاد حسین معدنی سال 1393/2014

رده بندی نهایی تیم ها


رده بندی نهایی تیم ها در پایان بیست و هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران در سال 93 با نام جام زنده یاد حسین معدنی به شرح ذیل است:

1-پیکان تهران
2-شهرداری ارومیه
3-شهرداری تبریز
4-میزان خراسان
5- متین ورامین
6- نوین کشاورز
7- بازرگانی جواهری گنبد
8- وزارت دفاع
9- سایپا البرز
10- شهرداری زاهدان
11- آلومینیوم المهدی بندرعباس
12- تعاون گنبد
13- ارتعاشات صنعتی ایران
14- پارس مهر فارس