پنجشنبه 24 آبان 1397
»
مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران - جام زنده یاد حسین معدنی سال 1393/2014
رده بندي | گروه یک - مرحله مقدماتی

پوئن
معدل باخته برده
ست
معدل باخته برده
جزئيات نتايج
0
-
3
1
-
3
2
-
3
3
-
2
3
-
1
3
-
0
مسابقات
باخته برده بازي
امتياز تيم رده
1 پیکان تهران31121115331  3512 2.91 1117977 1.14
2 میزان خراسان27128435 31 3117 1.82 11291028 1.09
3 شهرداری تبریز2312843321212819 1.47 10761031 1.04
4 جواهری گنبد201275331 142220 1.10 979944 1.03
5 شهرداری زاهدان12123912 3331829 0.62 10171051 0.96
6 تعاون گنبد101248 131431831 0.58 10421159 0.89
7 ارتعاشات صنعتی 312111  11641135 0.31 9571127 0.84