شنبه 24 آذر 1397
»
اطلاعیه/ فراخوان مقالات و طرح های پژوهشی در حوزه والیبال
  
مطالب بازدید:۰ ۱۰:۲۵ ۱۳۹۴/۱۰/۹
آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ بخش اول/ آموزشی/ پی دی اف/ دانلود
    
مطالب بازدید:۰ ۱۴:۷ ۱۳۹۴/۹/۲۵
مربیگری موفق در والیبال پیشرفته با مدل W.B.T /تفکر با تمام مغز/ پی دی اف / آموزشی
      
مطالب بازدید:۰ ۱۴:۱۷ ۱۳۹۴/۸/۳
تمرینات پایه برای تکنیک های پایه/ آموزشی / پی دی اف/ دانلود
    
مطالب بازدید:۰ ۱۴:۵۸ ۱۳۹۴/۴/۱۵
آموزشی/ پرورش استعدادها در والیبال/ دانلود / پی دی اف
           
مطالب بازدید:۰ ۱۱:۴۷ ۱۳۹۳/۱۱/۵
آئین نامه آکادمی های والیبال/ دانلود / پی دی اف
               
مطالب بازدید:۰ ۱۴:۱۸ ۱۳۹۳/۱۱/۴
آموزشی/ نقش ها و وظایف مربی/ دانلود پی دی اف
                      
مطالب بازدید:۰ ۱۶:۱۳ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
آموزشی/ استعدادیابی در والیبال /بخش دوم/ پی دی اف/ دانلود
             
مطالب بازدید:۰ ۱۲:۲۸ ۱۳۹۳/۹/۲۳
آموزشی/ استعدادیابی در والیبال /بخش اول/ پی دی اف/ دانلود
             
مطالب بازدید:۰ ۱۰:۱۰ ۱۳۹۳/۹/۱۷
آموزشی/ استانداردهای آماری در والیبال پیشرفته/ دانلود/ پی دی اف
                
مطالب بازدید:۰ ۰:۴۰ ۱۳۹۳/۹/۴
1 2 3 4 5 6 7 
جديدترين اخبار