شنبه 24 آذر 1397
»
 مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان درمسابقات والیبال قهرمانی جهان:

-           مقام بیست و یکم   1970 بلغارستان (مردان)

-           مقام نوزدهم         1998 ژاپن (مردان)

-           مقام بیست و یکم   2006 ژاپن (مردان)

-           مقام نوزدهم         2010 ایتالیا (مردان)

-           مقام ششم            2014 لهستان (مردان)

 


مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان درمسابقات والیبال جام جهانی:

-           مقام یازدهم         1991 ژاپن (مردان)

-           مقام نهم              2011 ژاپن (مردان)
مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان درمسابقات والیبال قهرمان قاره ها:

-           مقام پنجم            2009 ژاپن (مردان)

-           مقام چهارم         2013 ژاپن (مردان)
مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان درمسابقات والیبال لیگ جهانی:

-           مقام نهم             2013 (مردان)

-           مقام چهارم         2014 (مردان)

 مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان دربازیهای آسیایی:

-        مقام دوم      1958 توکیو (مردان)

-        مقام سوم     1966 بانکوک (مردان – زنان)

-        مقام پنجم     1970 بانکوک (مردان)

-        مقام چهارم   1970 بانکوک (زنان)

-        مقام پنجم     1974 تهران (زنان)

-        مقام چهارم   1974 تهران (مردان)

-        مقام دوم      2002 کره جنوبی (مردان)

-        مقام ششم     2006 قطر (مردان)

-        مقام دوم      2010 گوانگجو (مردان)

-        مقام اول      2014 اینچئون (مردان)

 

 

 

مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان درمسابقات قهرمانی آسیا :

-        مقام ششم    1979 بحرین (مردان)

-        مقام دهم    1987 کویت (مردان)

-        مقام هشتم    1989 کره جنوبی (مردان)

-        مقام هفتم    1991 استرالیا (مردان)

-        مقام پنجم    1993 تایلند (مردان)

-        مقام چهارم  1995 کره جنوبی (مردان)

-        مقام ششم    1997 قطر(مردان)

-        مقام پنجم    1999 تهران (مردان)

-        مقام پنجم    2001 کره جنوبی (مردان)

-        مقام سوم     2003 چین (مردان)

-        مقام ششم    2005 تایلند (مردان)

-        مقام پنجم    2007 اندونزی (مردان)

-        مقام دوازدهم 2007 تایلند (بانوان)

-        مقام دوم      2009 فیلیپین (مردان)

-        مقام هشتم     2009 ویتنام (بانوان)

-        مقام اول      2011 ايران  (مردان)

-        مقام هشتم     2011 چین تایپه (بانوان)

-        مقام اول      2013 امارات (مردان)

-        مقام هشتم     2013 تایلند (بانوان)

 

 

مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان درمسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا :

-           مقام اول        2008 تایلند (مردان)

-           مقام اول       2010 ایران (مردان)

-           مقام هشتم      2010 چین (بانوان)

-           مقام دوم       2012 ویتنام (مردان)

-           مقام هشتم     2012 قزاقستان (بانوان)

-           مقام چهارم    2014 قزاقستان(مردان)

-           مقام هشتم     2014 چین (بانوان)

 

مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال بزرگسالان در دیگر مسابقات:

-           قهرمان اولین دوره بازیهای کشورهای اسلامی                          2004 عربستان

-           قهرمان دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی                          2013 اندونزی


 

مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال جوانان درمسابقات قهرمانی آسیا :

-        مقام نهم                  1990 تایلند

-        مقام چهارم              1992 تهران

-        مقام ششم                1994 قطر

-        مقام ششم                1996 ویتنام

-        مقام اول                 1998 تهران

-        مقام سوم                 2000 تهران

-        مقام اول                  2002 تهران

-        مقام دوم                  2004 قطر

-        مقام اول                  2006 تهران

-        مقام اول                  2008 تهران

-        مقام دوم                  2010 تايلند

-        مقام نهم                  2010 ویتنام(بانوان)

-        مقام سوم                 2012 ارومیه

-        مقام هشتم                2012 تایلند (بانوان)

-        مقام اول                  2014 بحرین

-        مقام دوازدهم             2014 چین تایپه(بانوان)

 

مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال جوانان درمسابقات قهرمانی جهان :

-        مقام نهم                   1993 آرژانتین

-        مقام نهم                   1997 بحرین

-        مقام هشتم                 1999 تایلند

-        مقام ششم                  2003 تهران

-        مقام پنجم                  2005 هندوستان

-        مقام سوم                  2007 مراکش

-        مقام هفتم                  2009 هندوستان

-        مقام ششم                  2011 برزيل

-        مقام پنجم                  2013 ترکیه

 

 

مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال نوجوانان درمسابقات آسیایی :

-        مقام اول                   2001 اصفهان

-        مقام دوم                   2003 هندوستان

-        مقام اول                   2005 تهران

-        مقام اول                   2007 مالزی

-        مقام اول                   2008 سریلانکا

-        مقام اول                   2010 تهران

-        مقام نهم                   2010 مالزی (بانوان)

-        مقام اول                  2012 تهران

-        مقام دهم                  2012 چین (بانوان)

-        مقام اول                  2014 سریلانکا  ( ثبت رکورد: هشت پیروزی سه بر صفر/ بدون ست باخته)

-        مقام دهم                  2014 تایلند (بانوان)

 

 

مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال نوجوانان درمسابقات جهانی :

 

-        مقام چهارم               1990 دبی

-        مقام نهم                   1993 آرژانتین

-        مقام دوم                  2001 قاهره

-        مقام سوم                 2003 تایلند

-        مقام پنجم                 2005 الجزایر

-        مقام اول                  2007 مکزیک

-        مقام دوم                  2009 ایتالیا

-        مقام  دهم                 2011 آرژانتين

-        مقام  چهارم              2013 مکزیک 

 

 

مقامهای کسب شده تیم های باشگاهی در مسابقات باشگاههای مردان آسیا:
-    مقام دوم                (سایپا تهران)           2005 پاکستان
-    مقام اول
               (پیکان تهران)          2006 ویتنام
-    مقام اول
                (پیکان تهران)           2007 بحرین
-    مقام اول
               (پیکان تهران )          2008 قزاقستان
-    مقام هشتم
              (ذوب آهن اصفهان )   2008 ویتنام (بانوان)
-    مقام اول
                (پیکان تهران)           2009 دوبی
-    مقام هشتم
               (سایپا)                     2009 تایلند(بانوان)
-    مقام اول
                (پیکان تهران)           2010 چین
-    مقام هشتم
               (ذوب آهن اصفهان)    2010  اندونزی (بانوان)
-    مقام اول
                (پیکان تهران)            2011 اندونزی
-    مقام ششم
               (پرسپولیس تهران)      2011 ویتنام (بانوان)
-    مقام سوم
                (کاله مازندران )           2012 چین
-    مقام ششم
                ( گیتی پسند اصفهان)   2012 تایلند (بانوان)
-    مقام اول
                 (کاله ماندران)             2013 ایران
-    مقام هشتم
               (گیتی پسند اصفهان)     2013 ویتنام (بانوان)
-    مقام اول 
               (متین ورامین)             2014 فیلیپین
-    مقام هفتم
               (متین ورامین)             2014 تایلند (بانوان)مقامهای کسب شده تیم ملی والیبال ساحلی درمسابقات قهرمانی آسیا :

 

-        مقام دوم                  2003 تایلند

-        مقام سوم                 2003 تایلند

-        مقام چهارم               2003 تایلند

-        مقام چهارم               2005 تایلند

-        مقام دوم                  2007 اندونزی

-        مقام پنجم                 2009 چین

-       مقام دوم                   2011 تايلند

-       مقام اول                   2011 چين (قهرماني آسيا و اقيانوسيه)

 

 


نظر به مطلب
نام:  
ایمیل:
متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
کد امنیتی: 21525
   
جديدترين اخبار