شنبه 24 آذر 1397
» 

 1- رئيس فدراسيون : دكتر محمدرضا داورزني

                                           ((رزومه))

  

 

 

 

 

 

  

 

 2- دبير كل: محمود افشار دوست

                                 ((رزومه))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


3- نايب رئيس آقايان :  دکتر احمد ضیایی
 

 

 

 

 

 

   4- خزانه دار: مهدی اسلامی

((رزومه ))

 

 

  

 

 

 

 

 5- مدیر حوزه ریاست،

 مدیر کمیته اقتصادی و بازاریابی

و رئیس کمپ تیم های ملی:

مهندس سيد عليرضا دريابيگي

 

 

 

 

 
 

 

 


 

6- نايب رئيس بانوان : دکتر زهره میرسپاسی

((رزومه)) 

 

 

  

 

 

 

 

7- رئيس امور حقوقي و كميته انضباطي : دكتر علي فرخي
 

 


 


 

 

 

8- رئيس سازمان ليگ و مدیر رویداد های بین المللی: غفار درخشنده 

 

 

 

 


 

9- سرپرست كميته آموزش و پژوهش : حسینعلی مهرانپور 

 

 

 

 

 

 

 

10- رئيس كميته داوران : استاد اميدوار حاتمي 

 

 

  

 

11- رئيس كميته پزشكي : دكتر غلامرضا نوروزي 

 

 

 

 

 

  


12- رئيس سازمان ساحلي : عبدالعظیم عزیزخانی 

 

 


  

 

 

13- مدیر كميته روابط عمومي : حميد احمدي نيا 

  

 

 

 

14- مدیر كميته فناوري و اطلاعات : مهندس مرتضي افجه اي

 

 

 

 

 

 

 


نظر به مطلب
نام:  
ایمیل:
متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
کد امنیتی: 23261
   
جديدترين اخبار